VedlikeholdDet er ingen produkter

Titan er et av de mest korrosjonsbestandige metallene. Titan skades ikke av vann, saltløsninger eller klorgass. Tester viser at kruttslammet ikke fester seg til titan på samme måte som den gjør på aluminium og stål. Etter 5000 skudd med kaliber 308 er det fortsatt ikke behov for rengjøring av demperen.

Ikke bruk olje eller andre pussemidler innvendig i demperen da dette vil øke oppbygningen av kruttslam.

NB!
Lyddemperen skal ikke brukes hvis den har fått skader eller plastringen har smeltet. Feil montering/modifisering eller feil bruk kan medføre skade på person og/eller utstyr.
Skyt aldri når noen står ved siden av demperen.
All bruk skjer på egent ansvar!

Cart  

No products

Shipping 0,00 kr
Tax 0,00 kr
Total 0,00 kr

Cart Check out

PayPal